#ผลงาน STREAMSS อ.1 ทั้งหมด 25 รายการ
หน่วยที่ 7 หุ่นสัตว์จากกล่องยาสีฟัน ครู
หน่วยที่ 8 ตุ้กตาคนจากกล่องนม ครู
หน่วยที่ 9 ลูกบอลจากกระดาษหนังสือพิมพ์ ครู
หน่วยที่ 10 เชืงเทียนจากขวดพลาสติก ครู
หน่วยที่ 10 เชิงเทียนจากขวดพลาสติก เด็ก
หน่วยที่ 11 จิ๊กซอว์ผลไม้จากไม้ไอศครีม ครู
หน่วยที่ 11 จิ๊กซอว์ผลไม้จากไม้ไอศกรีม เด็ก
หน่วยที่ 12 ดอกไม้ใส่ธูปเทียนด้วยกระดาษสี ครู
หน่วยที่ 12 ดอกไม้ใส่ธูปเทียนด้วยกระดาษสี เด็ก
หน่วยที่ 13 สัตว์อาเซียนจากแกนกระดาษทิชชู ครู
หน่วยที่ 14 ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ครู
หน่วยที่ 14 ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู เด็ก
หน่วยที่ 15 ที่คั่นหนังสือจากไม้ไอศกรีม ครู
หน่วยที่ 16 โมบายแสนสวย ครู
หน่วยที่ 16 โมบายแสนสวย เด็ก
หน่วยที่ 17ดอกไม้จากจานกระดาษ ครู
หน่วยที่ 18 มงกุฏผีเสื้อ ครู
หน่วยที่ 19 ต้นไม้จากไม้ไอศกรีม ครู
หน่วยที่ 19 ต้นไม้จากไม้ไอศกรีม เด็ก
หน่วยที่ 20 หมวกจากจานกระดาษ ครู
หน่วยที่ 21 พระอาทิตย์จากกระดาษสี ครู
หน่วยครู 22 บ้านหลังน้อยจากกรวยกระดาษ ครู
หน่วยที่ 25 กระทงจากกรวยกระดาษ ครู
หน่วยที่ 25 กระทงจากกรวยกระดาษ เด็ก
หน่วยที่ 27 ธงชาติไทย ครู
#ผลงาน STREAMSS อ.2 ทั้งหมด 25 รายการ
หน่วยที่ 7 ครอบครัวของฉัน ครู
หน่วยที่ 7 ครอบครัวของฉัน เด็ก
Private video
หน่วยที่ 8 โรงเรียนของหนู เด็ก
หน่วยที่ 9 หนูทำได้ มงกุฎเด็กดี ครู
หน่วยที่ 9 หนูทำได้ มงกุฎเด็กดี เด็ก
หน่วยที่ 10 หนูน้อยมารยาทงาม ดอกบัวแสนสวย ครู
หน่วยที่ 10 หนูน้อยมารยาทงาม ดอกบัวแสนสวย เด็ก
หน่วยที่ 11 ออมสินผลไม้ ครู
หน่วยที่ 11 ออมสินผลไม้ เด็ก
หน่วยที่ 12 เชิงเทียนแสนสวย ครู
หน่วยที่ 12 เชิงเทียนแสนสวย เด็ก
หน่วยที่ 13 กรอบรูปอาเซียน ครู
หน่วยที่ 13 กรอบรูปอาเซียน เด็ก
หน่วยที่ 14 ดอกมะลิวันแม่ ครู
หน่วยที่ 14 ดอกมะลิวันแม่ เด็ก
หน่วยที่ 15 วิทยาศาสตร์กังหันลม ครู
หน่วยที่ 15 วิทยาศาสตร์ กังหันลม เด็ก
หน่วยที่ 16 อาหารดีมีประโยชน์ ป.ปลาแสนสวย ครู
หน่วยที่ 16 อาหารดีมีประโยชน์ ป.ปลาแสนสวย เด็ก
หน่วยที่ 17 ดอกไม้สีรุ้ง ครู
หน่วยที่ 17 ดอกไม้สีรุ้ง เด็ก
หน่วยที่ 18 หนอนน้อยเจ้าปัญญา ครู
หน่วยที่ 18 หนอนน้อยเจ้าปัญญา เด็ก
หน่วยที่ 19 กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก ครู
#ผลงาน STREAMSS อ.3 ทั้งหมด 25 รายการ
หน่วยที่ 7 หน่วยปากหอมฟันสวย ครู
หน่วยที่ 7 ปากหอมฟันสวย เด็ก
หน่วยที่ 8 บ้าน ครู
หน่วยที่ 8 บ้าน เด็ก
หน่วยที่ 9 กีฬาแสนสนุก ครู
หน่วยที่ 9 กีฬาแสนสนุก เด็ก
หน่วยที่ 10 หนูน้อยมารยาทงาม เด็ก
หน่วยที่ 21 สถานที่สำคัญ ครู
หน่วยที่ 21 สถานที่สำคัญ เด็ก
หน่วยที่ 22 หมวกเห็ด ครู
หน่วยที่ 22 หมวกเห็ด เด็ก
หน่วยที่ 23 บ้านเห็ด ครู
หน่วยที่ 23 บ้านเห็ด เด็ก
หน่วยที่ 24 กระทงของหนู ครู
หน่วยที่ 24 กระทงของหนู เด็ก
หน่วยที่ 25 ประดิษฐ์ดอกเห็ดหรรษาหลากสี ครู
หน่วยที่ 25 ประดิษฐ์ดอกเห็ดหรรษาหลากสี เด็ก
หน่วยที่ 26 ประดิษฐ์ธงชาติไทย ครู
หน่วยที่ 26 ประดิษฐ์ธงชาติไทย เด็ก
หน่วยที่ 27 เจ้ากบน้อย ครู
หน่วยที่ 27 เจ้ากบน้อย เด็ก
หน่วยที่ 28 ต้นคริสมาสต์จากแกนกระดาษทิชชู ครู
หน่วยที่ 28 ต้นคริสมาสต์จากแกนกระดาษทิชชู เด็ก
หน่วยที่ 29 กล่องของขวัญแสนสวย ครู
หน่วยที่ 29 กล่องของขวัญแสนสวย เด็ก
#ผลงาน STREAMSS ภาษาไทย ทั้งหมด 8 รายการ
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง ชวนร้อง ชวนเล่น
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่องคำควบกล้ำ
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 เรื่อง อ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง พลังงานคือชีวิต
วิชาภาษาไทย ชั้น ป 4 เรื่องคุณค่าของคำพังเพยและสุภาษิต
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่องการเขียนคำขวัญอวยพร
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่องคำไวพจน์
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 เรื่องการเขียนเรียงความ
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ
#ผลงาน STREAMSS คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 11 รายการ
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.1 เรื่อง การทำไข่เค็ม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การคาดคะเนความยาว
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่องการอ่านตารางเวลา
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่องเส้นขนาน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากทรงลูกบาศน์
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม 3 เรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกนมิติ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม 3 เรื่องจำนวนสมาชิกของเชตจำกัด
#ผลงาน STREAMSS วิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 10 รายการ
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 เรื่อง วัสดุของเล่นของใช้
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นของใช้
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่องการสะท้อนแสง แรง และพลังงาน
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องความหลากหลายของพืชดอก
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่องโว่อาหารและสายใยอาหาร
วิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่องสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย
วิชาวิทยศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่องอยากรู้ต้องลองดู
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เรื่องโมเดลในพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 เรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 เรื่องลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์
#ผลงาน STREAMSS สังคมศึกษา ทั้งหมด 8 รายการ
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่องช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
วิชาประวัติศ่าสตร์ ชั้น ป.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในอดีตกับปัจจุบัน
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน
วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1 เรื่อง การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.2 เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.3 เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน
วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4 เรื่องเลือกซื้อเลือกใช้ด้วยความพอเพียง
วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6 เรื่องข้อมูลข่าวสาร
#ผลงาน STREAMSS ภาษาต่างประเทศ ทั้งหมด 8 รายการ
ผลงาน STREAMSS Math เรื่องเก้าอี้พลาสติก
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป 1 เรื่อง Room
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง Amazing box
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Mother's day ครูวาริสรา แก้วสุพรรณ
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Streamss
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง English Media
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 เรื่อง Project
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 เรื่อง My holiday
#ผลงาน STREAMSS ศิลปะ ทั้งหมด 8 รายการ
วิชาศิลปะ ชั้น ป.1 เรื่อง แม่สี
วิชาศิลปะ ชั้น ป.2 เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์โดยการปะติด
วิชาศิลปะ ชั้น ป.3 เรื่อง การขับร้องเพลง
วิชาศิลปะ ชั้น ป.4 เรื่องโน๊ตดนตรี
วิชาศิลปะ ชั้น ป.5 เรื่องจินตนาการและการปั้นตามจินตนาการ
วิชาศิลปะ ชั้น ป.6 เรื่องเทคนิคการขับร้อง
วิชาศิลปะ ชั้น ม.1 เรื่องการเพ้นท์สีลวดลายหม้อดิน
วิชาศิลปะ ชั้น ม.3 เรื่องสือผสม
#ผลงาน STREAMSS สุขศึกษา ทั้งหมด 8 รายการ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.2 เรื่อง กีฬาพื้นบ้าน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.3 เรื่อง อุปกรณ์การเคลื่อนไหวร่างกาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4 เรื่องกีฬากระโดดเชือก
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.5 เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6 เรื่องกิจกรรมนันทนาการ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1 เรื่องการละเล่นพื้นบ้านในประเทศอาเซียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.2 เรื่องกีฬาตะกร้อลอดบวง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.3 เรื่องกีฬาหมากรุก
#ผลงาน STREAMSS การงานอาชีพ ทั้งหมด 8 รายการ
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.2 เรื่อง การเพาะเมล็ดและการดูแลแปลงเพาะกล้า
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 เรื่องกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ป๊อปอัพ งานอาเชียน
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.6 เรื่องวิธีการปรุงอาหาร
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 เรื่องป๊อปอัพม้วน
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.6 สาธิตการทำอาหาร
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.1 เรื่องงานประดิษฐ์
วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.2 เรื่องโครงการพระราชดำริ