Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ วิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม)

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัฒนา พงษ์ศิริ เข้ารับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ที่สวนอัมพร ประจำปีพุทธศักราช 2557

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมสำรวจโลกกว้าง ระดับปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document