Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ วิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม)

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

กิจกรรมสำรวจโลกกว้าง ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายนอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมสำรวจโลกกว้าง ระดับปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมสำรวจโลกกว้าง ระดับปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document