Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
    ดาวน์โหลด_ใบรับรองผลการศึกษา
    เชิญร่วมชมการแสดงกิจกรรมวันเด็ก
    เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1( 3ขวบ ) – มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559
    ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการผลงานของระดับปฐมวัย

 


มหกรรมการประเมินโครงงานนักเรียนทุกระดับชั้น ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2558

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ

การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ สพป. นครราชสีมาเขต 5

เปิดบ้านห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program (IEP.) Open House

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

 

 

Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document