Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    ประกาศผลสอบทุน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program (IEP.) ปีการศึกษา 2558
    รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
    ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

กิจกรรมค่ายสังคมสัญจร ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

โอวัลติน จัดโครงการเรียนรู้ 7 อาชีพ กับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ที่โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

การสอบประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

บรรยากาศการสอบชิงทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document