Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program (IEP.) ปีการศึกษา 2558
    รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
    ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ วิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่

 

“ทอล์คโชว์เขียนชีวิต” Dr.Pop : The Writer Show

เปิดบ้านห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program (IEP.) Open House

การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2558

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสื่อสารแนวใหม่ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document