Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ วิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม)
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 

ขยายผลการอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสอนประวัติศาสตร์

ผู้บริหารและคณะครูประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์ฯ

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฐพร ปั่นสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์ฯ
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document