Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและรับทุนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(IEP.M.1) ปีการศึกษา 2560
    ประกาศรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา (เรียนฟรี 3 ปี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ทุน) ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(IEP.P.4) ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(IEP.P.3) ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(IEP.P.2) ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(IEP.P.1) ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Program ชั้นอนุบาล 3(IEP.K.3) ปีการศึกษา 2560
    ดาวน์โหลดเอกสาร ใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
    กำหนดการทั่วไปของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ปีการศึกษา 2560
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

 


รับทุนการศึกษางานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

 

Untitled Document
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document