Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   Untitled Document

    ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
    กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่2
    กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่1
    ระบบ App “mParent-MIS” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (แผ่นที่2)
    ระบบ App “mParent-MIS” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (แผ่นที่1)
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่4
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่3
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่2
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่1
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

 


แข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ระดับสายชั้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

แข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ระดับสายชั้น ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมวันตรุษจีนระดับประถมและมัธยม ประจำปี 2562

กิจกรรมวันตรุษจีนระดับปฐมวัย ประจำปี 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document