Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
    เชิญชวนผู้ปกครองร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    เชิญชวนผู้ปกครองร่วมพิธีมอบอนุบัตรนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัยปีที่ 3
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง6

 


ผู้บริหารและคณะครูประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน (Summer Class 2016)

การสอบเลื่อนสายเทควันโดนักเรียนห้องIEP. ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

Untitled Document
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document