Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 

 

   Untitled Document

    ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่และชำระค่าธรรมเนียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่7)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่6)

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่ดี(Best Practices)

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document