Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่วน 2 ตำแหน่ง
    ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่วน ถึง 30 เมษายน 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นที่9)

 


จินตคณิต ระดับปฐมวัย โดยทีมงานBrain Balancing

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2561 ระดับเตรียมอนุบาลและปฐมวัยปีที่ 1 – 3

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย

คณะทีมงาน Brain Balancing เข้าร่วมทำการสอน วิธีคิดเลขเร็วให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document