Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    โรคระบาดช่วงฤดูฝน (โรคตาแดงและไข้เลือดออก)
    เปิดสอนเทควันโด (ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว) สำหรับนักเรียนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 2 รอบ
    วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
    ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ปฐมนิเทศอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนใหม่อนุบาลปีที่ 2

 


อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คัดลายมือ พัฒนาชีวิต สู่ลูกศิษย์พงษ์ศริวิทยา”

การสอบประเมินการอ่าน-เขียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ สพม.31

ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ของดีเมืองด่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการ “8+1 โคราชรวมใจสู่อาเซียน” ของโรงเรียนพงษ์ศิริวทยา

 

 

Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document