Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา (เต็มแล้ว)
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ลำดับที่263-278)
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ลำดับที่244-262)

 


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและการศึกษาขุนทด

 

 

Untitled Document
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document