Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ขอขอบใจและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2558
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เปิดหลักสูตร 3 ภาษา สู่มาตรฐานสากล
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

 


กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทำดีวันวิสาขบูชา

บรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรกของทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรกและภาพการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 

Untitled Document
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document