Untitled Document


  Untitled Document

    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ วิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม)
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
    ผลสอบ ป.4-5-6

 


ผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานครั้งที่ 1 รุ่น 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่ปฐมวัยปีที่1 ตามโครงการคุณธรรมนำชีวิตระดับ

รับเกียรติและถ้วยรางวัลกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่ปฐมวัยปีที่2 ตามโครงการคุณธรรมนำชีวิตระดับ

ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่ปฐมวัยปีที่3 ตามโครงการคุณธรรมนำชีวิตระดับ

 

 

Untitled Document


= ผู้รับใบอนุญาต =


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์คร
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document