Untitled Document  Untitled Document

    ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ วิหารเทพวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่
    โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม)
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 


ขยายผลการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”

ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง อาหารไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

Untitled Document


= ผู้รับใบอนุญาต =


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์คร
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document