Untitled Document


  Untitled Document

    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม)
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
    ผลสอบ ป.4-5-6
    ผลสอบ ป.2-3
    ผลสอบ ป.1

 


พิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญประจำปี ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

ถวายเทียนพรรษาระดับปฐมวัยประจำปี 2557 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

กีฬาสีภายในโรงเรียนพษ์ศิริวิทยา

 

 

Untitled Document


= ผู้รับใบอนุญาต =


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์คร
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document