Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  Untitled Document

    ดาวน์โหลดเอกสาร ใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
    กำหนดการทั่วไปของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ปีการศึกษา 2560
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
    ทดสอบ
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
    จดหมายข่าวโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ฉบับที่ 2/2558 แผ่นที่ 2
    จดหมายข่าวโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ฉบับที่ 2/2558 แผ่นที่ 8
    จดหมายข่าวโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ฉบับที่ 2/2558 แผ่นที่ 7

 


เชิญผู้ปกครองร่วมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัยปีที่ 1

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา มอบกระเช้าข้าวสารหอมมะลิ สวัสดีปีใหม่ 2560

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา มอบข้าวสารหอมมะลิสวัสดีปีใหม่ 2560

กิจกรรมวันคริสต์มาส

การนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายนิเทศ

 

 

Untitled Document
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document